INDBLIK

Et stærkt team

Brede kompetencer

NISSEN ENGINEERING

Vores styrke er udvikling af intelligente koncepter og integrering af nye teknologier, der er fleksible og med stor kunde indflydelse:

 

Gennemarbejdede løsninger, der skaber værdi i forhold til din energistrategi og dit budget.

 

Læs historien her….

– fra drøm til virkelighed

 

 

 

“Danmark er verdens bedste til grøn energi”

Explore global challenges and sustainable solutions
Se mere på State of Green

Waste-to-Energy

 

Danmark har haft tradition for kraftvarmeproduktion, og op gennem 1990’erne var NISSEN energy med til installering af et stort antal naturgasfyrede decentrale kraftvarmeværker.

Danmarks brændselsomlægning i 00’erne gjorde, at naturgasfyrede anlæg i dag typisk bliver brugt, f.eks. på plejehjem, sygehuse, sportscentre etc., hvor varme og el er en nødvendighed, selvom forsyningsnettet skulle svigte.

NISSEN energy har været med fra første færd. Vi har stor erfaring og ekspertise med gasmotorer drevet på biogas fra gårdbiogas- samt renseanlægsproduktion.

Biogas er en blanding af gasserne metan (CH4) og kuldioxid (CO2). Se mere om processen hos vores samarbejdspartner Lundsby Biogas A/S.

 
En losseplads er i princippet også et stort biogasanlæg og med simpel teknik, kan gassen suges op og udnyttes. NISSEN energy er med i Deponigas ApS og har herigennem fingeren på pulsen inden for deponi- og lossepladsgasområdet.

 

NISSEN energy
produktion

 
NISSEN energy tegner og designer gasmotor-units (CHP), såvel som det færdige projekt. Som grundlag for konstruktionen udarbejder vi 3D-tegninger af hele energiløsningen.
Vi har egne produktionsfaciliteter til både gasmotor-unit (CHP) og container-løsninger samt eget el-tavle værksted. I alle processer arbejdes der med fokus på høj kvalitet og et sikkert, brugervenligt arbejdsmiljø for slutbrugeren.

 

NISSEN energy
Totalentreprise

 
Udover vores produkter tilbyder vi at varetage projektledelsen, helt eller delvist, i samarbejde med kunden og eksterne rådgivere.
Vores produkter er CE-mærket iht. Maskindirektivet, og vi kan tilbyde risikovurdering og CE-mærkning af det komplette anlæg.

NISSEN energy i tal

Motorer

brændere

gasbehandling

Grundlagt


“NISSEN energy a/s har i de seneste 6-7 år vundet nogle af de energiprojekter som Krüger A/S har projekteret og udbudt på vegne af kommunale forsyninger i Danmark. Energiprojekterne, som alle er udført på kommunale renseanlæg, indeholder typisk generatoranlæg, kedelanlæg, varmeanlæg, skorsten samt anlæg for håndtering og behandling af biogas.

NISSEN energy a/s har stået for leverancer, installation, dokumentation samt deltaget i test- og idriftsætning. Projekterne har været udført på professionel vis og der har undervejs i projekterne været ydet god teknisk assistance ved valg og tilpasning af løsninger”.

Lars Dalum Nielsen
Projektleder, Krüger A/S 


“NISSEN energy har leveret en engageret og ihærdig indsats gennem hele projektforløbet. Slutresultatet er blevet godt og i overensstemmelse med Energi Viborg Vands forventninger.

Vi kan også helt kontant se, at vores el-produktion er øget markant”.

Niels Kjeldgaard
Civilingeniør, Energi Viborg Vand A/S – Spildevandsforsyningen


“We have appreciated the attention to detail and the excellent technical support that NISSEN energy offers. While we have acquired a quality piece of equipment, the support we get from NISSEN energy has made it a great investment”.

Nick Menninga
General Manager, Downers Grove Sanitary District

Et udvalg af vores samarbejdspartnere:

Kvalitet

høj kvalitet er et princip

service en mærkesag

ISO Certificering

NISSEN energy er ISO 9001 : 2015 certificeret
gennem Bureau Veritas.

Godkendt kompetent virksomhed

NISSEN energy er “Godkendt kompetent virksomhed” gennem SIK (Sikkerhedsstyrelsen).

Aut. El-Installatør

NISSEN energy har fuld autorisation
som el-installatør.

Tovholder

 

ISO 9001-certificeringen er et unikt værktøj, som NISSEN energy har implementeret som støtte til at udvikle virksomheden, produkterne og vores services.

”The best MAN for the job” kunne man kalde NISSEN energy’s kvalitetsmission.

Vi ønsker at holde fokus, en robust kultur og opnå endnu bedre produkter, services og ydelser.

International anerkendt

ISO 9001 er en international anerkendt standard for kvalitetsledelsessystemer.

Standarden leverer rammerne for ledelse af en virksomheds arbejdsgange og processer med fokus på kvalitet, effektiv styring, samt en struktureret kundedialog.

Uvildig tredjepart

Virksomhedens kvalitetsledelsessystem bliver årligt vurderet, gen-certificeret hver 3.år og bedømt både dokumentations- og implementerings mæssigt gennem en godkendt, uvildig tredjepart.

NISSEN energy har Bureau Veritas som auditør.

Bekendtgørelse 1363

Systemet dækker desuden kravene i Sikkerhedsstyrelsens (SIK) bek. 1363 vedr. kompetent virksomhed inden for gasområdet. Derudover er vi autoriseret på el-området.

Find os i SIK’s autorisationsregister her

Hvad betyder det for dig?

Tillid · Kontinuitet · Sikkerhed · Dedikation

Herudover betyder det, at vi har den lovpligtig autorisation til
vores arbejde på:

 

→  Indregulering og service på større gasfyrede brænderanlæg over 135 kW
→  Gasmotoranlæg
→  Installationer med procesudstyr
→  Sikkerhedstjek på gasinstallationer

 

 

Ensartet, høj standard

“Vi er stolte over, hvordan vi arbejder og stræber altid efter at gøre tingene bedre…”

Build · measure · learn

 

Engang var kvalitetssystemet tykke mapper på hylden.

 

Dengang kunne det være lidt svært at få alle medarbejdere til at få øje på værdien.

 

I dag er situationen en anden.

 

En visuel elektronisk ISO-version har gjort informationer og sammenhængen mellem processerne let tilgængelige for den enkelte medarbejder.
 

 

 
 

 

Aktive medspillere

 

Alle medarbejdere har således kendskab til NISSEN energy’s målsætninger og deres aktive rolle i sikringen af kvaliteten.
 
Der er klart definerede ansvarsområder i forhold til at sikre kvaliteten i alle processer.
 

Kvalitetssikring er en naturlig del af hverdagen – det ligger i vores DNA.

 

NISSEN energy a/s

Godthaabsvej 1
8660 Skanderborg
Denmark

+45 75 75 65 00
nissen@nissenenergy.com
faktura@nissenenergy.com