Udvalgte cases

Mariagerfjord Renseanlæg

Mariagerfjord Vand

Anden generation NISSEN CHP hos Mariagerfjord Vand

Mariagerfjord Vand var i forsommeren 2023 klar til at øge kapaciteten og tilføje atter et CHP-anlæg til deres allerede eksisterende anlæg, som NISSEN energy leverede tilbage i 2014. Efter byderundte blev NISSEN energy atter valgt til at stå for leverancen.

Hos Mariagerfjord Vand skulle vi således forestå levering, installering og idriftsættelse af et komplet NISSEN Power Module 308 kWe baseret på en MAN E3268 LE262 gasmotor inkl. bl.a.  tilhørende gasbehandling, skorsten og oliesystem.

Kommunikation med SCADA samt mobilt 4G modem monteret i eltavlen muliggør nem opkobling til anlægget for NISSEN energy’s servicepersonale og er 100 % adskilt fra anlæggets øvrige kommunikation, og opfylder alle gældende europæiske krav til IT sikkerhed.

Leverancen bestod desuden af projektering inklusive tegninger og PI-diagrammer samt projektledelse inkl. dokumentation, kvalitetssikring og CE-mærkning.

L

Mariagerfjord Renseanlæg,
Mariagerfjord Vand

NPM 308

308 kW El
296 kW Varme

2023
Service og renovering af gasmotorer indgår som en del af vores energiløsninger
Gasrensning er en vigtig del af vores energiløsninger
Godt kabelarbejde er vigtig når vi laver vores energiløsninger
Vi har leveret mange energiløsninger med gasbrænder og kedel
Gasrensning er en vigtig del af vores energiløsninger

Biogas til el og varme

Ved udrådningen af slammet i rådnetanken bliver der blandt andet udviklet metangas. Gassen omdannes til el og varme på en gasmotor. Den producerede el afsættes til elnettet, mens varmen primært bruges til intern opvarmning af renseanlæg og administration.

Den overskydende varme sælges til det lokale fjernvarmeselskab. Det forventes, at Mariagerfjord Renseanlæg fra 2024 vil producere betydeligt mere energi, end der forbruges. Det skyldes dels den større belastning og derved større slammængde og dels, at udbygningen af renseanlægget har resulteret i en mere energirigtig rensning.

Renseprocessen betyder også, at der er et minimum af udledning af CO2, lattergas og metan fra renseanlægget.

 

Kilde: Mariagerfjord Vand

Ét fælles renseanlæg

I september 2017 blev tre forsyninger enige om, at det var det rensemæssigt sikreste og økonomisk mest fordelagtige at samle rensningen på Mariagerfjord Renseanlæg og udbygge renseanlægget til den nødvendige kapacitet.


Renseanlægget er opbygget med en prioritering af effektiv og sikker rensning af spildevandet, udnyttelse af energien i spildevandet, mulighed for etablering af yderligere rensetrin, et godt arbejdsmiljø for drift og servicering af anlægget, og at renseanlægget er så driftsøkonomisk som muligt.

Læs mere om historien bag og se bl.a. videoen af et moderne renseanlægs tilblivelse:

www.mariagerfjordvand.dk

 

 Kilde: Mariagerfjord Vand

DOWNLOAD

Brochure Select for download