Udvalgte cases

Vores verden

Kort og godt

 

NISSEN energy leverer vores produkter,
services og ydelser i Danmark.

Og i resten af verden.

Bliv inspireret og få indblik i vores leverancer gennem udvalgte referencer.
Eller gå på opdagelse i vores nyheder, som vi løbende poster
via Facebook og LinkedIn.

01 Reference

Aarhus Vand A/S [Renseanlæg]

 

Aarhus Vand og NISSEN energy har gennem en årrække haft et godt og solidt samarbejde, der bl.a. har været med til at styrke Aarhus Vands ledende position og ambition omkring ”at være et internationalt fyrtårn for energiproduktion og ressourceudnyttelse af spildevand”.

Det startede ud med et samarbejde omkring optimering af deres eksisterende 2 gasmotoranlæg. Siden har NISSEN energy foreløbig leveret 3 stk. NPM357 Gasmotorunits, 1 stk. NPM 250 Gasmotorunit, 2 stk. gasbehandlingsanlæg, 1 stk. Unigas P61 brænder og 1 stk. Unigas GB HP30 brænder. I 2016 leverede kraftvarmeanlæggene 6.710 MWh el, og der blev produceret 8.130 MWh varme.

NISSEN energy har derudover leveret et gasbehandlingsanlæg, der behandler ca. 1.500 millioner m3 biogas årligt. På Marselisborg Renseanlæg fik Aarhus Vand gennemgået og optimeret varmefordelingssystemet, så salg af fjernvarme blev en mulighed.

NISSEN energy udfører service & vedligehold af gasmotorer, brændere, gasbehandlingsanlæg og fakler på Aarhus Vands forskellige anlægslokationer.

Indbaksning af NPM357 gasmotoranlæg til Aarhus Vand, Marselisborg Renseanlæg

02

Taagholm [Gårdbiogas]

 

Tidligere har NISSEN energy forestået udskiftning af en eksisterende Jenbacher 208 gasmotor med en ny MAN E 2842 LE 322 gasmotorunit til gårdbiogasanlægget i Rødekro.

Projektet omfattede, ud over projektering, tegning, levering, opstart og idriftsættelse, også en udvidelse af anlæggets varmesystem.

Efterfølgende valgte Gårdejer Michael Sangild, som supplement til dette anlæg, endnu en motorløsning fra NISSEN energy. Denne gang et gasmotoranlæg baseret på MAN type 3262 LE 212 indbygget i container.

NISSEN energy udfører service og vedligehold på anlægget.

03

Bjergmarken [Renseanlæg]

 

Levering af 1 stk. komplet NPM (NISSEN Power Module) 210kW for FORS A/S til Bjergmarkens Renseanlæg.

Gasmotoranlægget, der er baseret på en MAN E 2676 LE 212, er leveret som et turnkey anlæg indbygget i 40 fods Cube container komplet med ventilationssystem, smøreolieopbevaring og gasbehandling.

Gasmotoranlægget udnytter den producerede biogas fra rensningsanlæggets procesanlæg, til at producerer el og varme. Anlægget tilføjer endnu et NISSEN anlæg til FORS A/S’s allerede installerede gasmotoranlæg på Holbæk Renseanlæg.

NISSEN energy udfører service og vedligehold på anlægget.

04

Bruunshåb [Renseanlæg]

 

Til Energi Viborg Vand A/S har NISSEN energy leveret 1 stk. 375 kW MAN gasmotoranlæg baseret på en MAN E3268 LE 222 gasmotor suppleret med 1 stk. 900 kW biogaskedel. I leverancen er ligeledes installation samt projektering af komplet varme-, ventilations-og gassystem. Gassystemet er designet til at fjerne silicium-og svovlforbindelser.

Der er leveret 1 stk. Q65-250 kulfilter samt gaskøling.

NISSEN energy forestod myndighedsbehandling, opstart samt kvalitetssikring af leverancen. Udover at levere energianlægget leveres der en komplet olietanksinstallation for spild-og smøreolie, 12 meter skorsten samt gasbooster.

NISSEN energy udfører service og vedligehold på anlægget.

05

Downers Grove [Renseanlæg]

 

Downers Grove Sanitary District ligger i Illinois, USA.

DGSD står for behandling af spildevand fra byen Downers Grove samt byerne Westmont, Woodridge, Lisle, Oak Brook og Darien, Illinois. DGSD håndterer dagligt spildevand fra over 60.000 forbrugere, og har kapacitet til at behandle 11 millioner MGD.

NISSEN energy har leveret 1 stk.NPM375 Gasmotor og tilhørende ventilationssystem.

Desuden er NISSEN energy blevet bedt om at gennemgå et eksisterende kraftvarmeanlæg, da dette anlæg ikke har den ønskede driftseffektivitet. Det var NISSEN energy’s opgave at komme med forbedringsforslag.

Også DGSD-projektet modtog en pris i miljø/offentligt arbejdsprojekt kategorien (mindre end $ 5 millioner) fra APWA Chicago Metro.

06

Frederikshavn Forsyning [Varmeværk]

 

I samarbejde med Tjæreborg Industri har NISSEN energy leveret, monteret og startet 2 stk. 15 MW Zantingh RKB 12HO Low-Nox brændere til Frederikshavn Varmes kedelcentral på Niels Juelsvej.

Den ene brænder er udstyret med Economiser og den anden med Optinox system. Begge brændere blev leveret komplet med styretavle incl. indbygget Siemens LMV brænderstyring med touch skærm.

Herefter kom turen til centralen på Ærøvej, hvor NISSEN energy skulle levere en ny Zantingh RKB 9.0 gasbrænder til kedel 4. Denne leverance var incl. ny styretavle med Autoflame MM MK7,0 EVO styring samt ny forbrændingsluftblæser og lyddæmper.

NISSEN energy udfører service & vedligehold af gasmotorer, brændere, gasbehandlingsanlæg og fakler på Frederikshavn Forsynings forskellige anlægslokationer.

07

Haldor Topsøe [Industri]

 

NISSEN energy udfører her service & vedligehold på eksternt udstyr: Fakler og incinerator.

Andet der kan indgå som en naturlig del af vore servicepakker er gasfiltre, gasramper, gas-/nødkølere, ventilationsanlæg, pladevarmevekslere, el-tavler etc.

08

Skals Kraftvarmeværk [Varmeværk]

 

NISSEN energy’s samarbejde med Skals Kraftvarmeværk går langt tilbage.

Således udskifter vi tidligere tiders leveret udstyr, så anlægget følger med tiden og er klædt på til nye udfordringer.

NISSEN energy har forestået udskiftning af styretavle på anlæggets Zantingh RKB 600 gasbrænder.

Den ældre Landis + Gyr styring blev udskiftet med en ny Autoflame MK7-styring.

Senest blev anlæggets eksisterende Zantingh 4.0 ND-DKR brænder udskiftet med ny model for drift på både bio-og naturgas.

NISSEN energy udfører service & vedligehold på anlæggets udstyr.

09

Regionshospital Midt [Sygehus]

 

NISSEN energy var én af de mange brikker i puslespillet, da Regionshospitalet Viborg blev udbygget og renoveret for 1,15 milliarder kroner.

Ordren blev afgivet af Schneider Electric, der stod bag ESCO-samarbejdet med Regionshospitalet Viborg.

Ordren omfattede levering, montering og idriftsættelse af 1 stk. 210 kW gasmotoranlæg baseret på vores MAN E 2676 LE 212 gasmotor. Denne motor erstatter den tidligere leverede MAN E 2842 E. Inklusiv i ordren var afmontering og udbaksning af eksisterende styretavle, motor samt ventilator i bulderhus. Indeholdt var også montering af ny indblæsningsventilator for ventilation af bulderhus.

NISSEN energy udfører service og vedligehold på anlæggets udstyr.

10

Aalborg RAV [Renseanlæg]

 

Totalentreprise – herunder bl.a. byggeplads, sikkerhed og kvalitetsstyring.

Forsyning Aalborg er opdelt i to rensningsanlæg, der dækker behovet for spildevandsrensning i Danmarks fjerde største by.

Anlæggene er designet med en kapacitet på 440.000 PE og behandler daglig spildevand fra 225.000 beboere og hundredvis af virksomheder.

NISSEN energy har leveret 3 stk.NPM 250 Gasmotorunits og 2 stk.Unigas P71 brændere.Kraftvarmeværkerne leverer årligt 5.303 MWh el.

NISSEN energy har desuden leveret et gasbehandlingsanlæg, der årligt behandler 2.100 millioner m3biogas.

NISSEN energy udfører service og vedligehold på anlæggenes udstyr.

11

Glenbard WWTP [Renseanlæg]

 

Glenbard Wastewater Authority, Glen Ellyn, Illinois blev grundlagt i 1977 og er et samarbejde mellem de 2 byer Lombard og Glen Ellyn.

Glenbard Wastewater Authority er ansvarlig for vandforsyningen samt spildevandsbehandling for ca.109.000 forbrugere i Lombard, Glen Ellyn, Valley View / Butterfield og Glen Ellyn Heights.

NISSEN energy har leveret 2 stk.NPM 375 Gasmotorunits til anlægget, og det har resulteret i årlige besparelser på over 200.000 $.

Glenbard Wastewater Authority modtog prisen “National Engineering Excellence” til Glenbard WWTP Combined Heat & Power (CHP) projektet.

12

Mariagerfjord Vand A/S [Renseanlæg]

 

Med EnviDan A/S, som hovedentreprenør på et nyt moderne centralrenseanlæg til Mariagerfjord Vand, leverede NISSEN energy 1 stk. MAN E 2876 LE 322 Gasmotorunit samt et 440 kW kedel-og brænderanlæg.

Kommunens eksisterende 10 renseanlæg blev nedlagt, og det nye centralrenseanlæg overtog rensningen af alt spildevand i Mariagerfjord Kommune.

Biogassen fra rådnetanken afbrændes i gasmotoren, der producerer varme til bygninger samt strøm til elnettet.

NISSEN energy udfører service og vedligehold på anlægget.

13

Spjald Fjernvarme [Varmeværk]

 

NISSEN energy har længe samarbejdet med Spjald Fjernvarme-og Vandværk – faktisk siden 1. april 1991.

Retrofit kalder vi det, når nyt udstyr opdateres og gøres tidssvarende med udnyttelse af så mange som mulige genanvendelige dele fra eksisterende udstyr.

På denne måde har NISSEN energy leveret og monteret 1 stk. 2,5 MW kombibrænder, naturgas/biogasbrænder på værkets eksisterende Hollensen kedel. Udover kedel blev bl.a. servomotorer og styring genanvendt.

NISSEN energy udfører service og vedligehold på anlæggets udstyr.

14

Crystal Palace [Sportscenter]

 

NISSEN energy har leveret, monteret og opstartet et kraftvarmemodul til Crystal Palace National Sports Center i London.

Denne ordre var én af flere gasmotoranlæg leveret til Vital Energi.

Anlægget er baseret på gasmotor MAN E2842LE322 på 420 kW, og har en elektrisk ydelse på 400 kW samt 513 kW varme ydelse. Anlægget leveres som komplet modul incl.tavleanlæg med NISSEN Engine Control, NEC Vision styresystem til kontrol og overvågning af anlægget.

Crystal Palace National Sports Centre blev bl.a. brugt som træningscenter til Olympiaden 2012.

NISSEN energy a/s

Godthaabsvej 1
8660 Skanderborg
Denmark

+45 75 75 65 00
nissen@nissenenergy.com
faktura@nissenenergy.com