INDBLIK

Et stærkt team

Brede kompetencer

NISSEN ENGINEERING

Vores styrke er udvikling af intelligente koncepter og integrering af nye teknologier, der er fleksible og med stor kunde indflydelse:

 

Gennemarbejdede løsninger, der skaber værdi i forhold til din energistrategi og dit budget.

Læs historien her….

– fra drøm til virkelighed

 

THE RIGHT SUSTAINABLE ENERGY SOLUTION
PRODUKTION • TURNKEY TOTALENTREPRISE

NISSEN energy tegner og designer gasmotor-units (CHP), såvel som det færdige projekt. Som grundlag for konstruktionen udarbejder vi 3D-tegninger af hele energiløsningen.

Vi har egne produktionsfaciliteter til både gasmotor-unit (CHP) og container-løsninger samt eget el-tavle værksted. I alle processer arbejdes der med fokus på høj kvalitet og et sikkert, brugervenligt arbejdsmiljø for slutbrugeren.

Udover vores produkter tilbyder vi at varetage projektledelsen, helt eller delvist, i samarbejde med kunden og eksterne rådgivere.

Vores produkter er CE-mærket iht. Maskindirektivet, og vi kan tilbyde risikovurdering og CE-mærkning af det komplette anlæg.

Se mere omkring vores måde at arbejde på i vores video →

“Danmark er verdens bedste til grøn energi”

Explore global challenges and sustainable solutions
Se mere på State of Green

Waste-to-Energy

 

Danmark har haft tradition for kraftvarmeproduktion, og op gennem 1990’erne var NISSEN energy med til installering af et stort antal naturgasfyrede decentrale kraftvarmeværker.

Danmarks brændselsomlægning i 00’erne gjorde, at naturgasfyrede anlæg i dag typisk bliver brugt, f.eks. på plejehjem, sygehuse, sportscentre etc., hvor varme og el er en nødvendighed, selvom forsyningsnettet skulle svigte.

NISSEN energy har været med fra første færd. Vi har stor erfaring og ekspertise med gasmotorer drevet på biogas fra gårdbiogas- samt renseanlægsproduktion.

Biogas er en blanding af gasserne metan (CH4) og kuldioxid (CO2). Se mere om processen hos vores samarbejdspartner Lundsby Biogas A/S.

 
En losseplads er i princippet også et stort biogasanlæg og med simpel teknik, kan gassen suges op og udnyttes. NISSEN energy er med i Deponigas ApS og har herigennem fingeren på pulsen inden for deponi- og lossepladsgasområdet.

NISSEN energy i tal

Motorer

brændere

gasbehandling

Grundlagt

Et udvalg af vores samarbejdspartnere: