Salg, design og projekt

Gasrensning

Gaskølere

Nissen energy Gasmotor Unit CHP

Gasrensning og gaskølere

NISSEN energy har udviklet vores eget behandlingsanlæg til rensning af gas, der tager hånd om udfordringerne i forbindelse med gasrensning, når der produceres bæredygtig energi på biogas.

Biogas er en ren og effektiv energiløsning, men biogassen der kommer direkte fra processen, har typisk et lavt tryk (5-20 mbar) og et højt indhold af vand.

Desuden indeholder biogassen, alt efter råmaterialet, siloxan og/eller svovl i form af hydrogensulfid. Dette gør at biogassen ikke umiddelbart er anvendelig som brændstof i et gasmotor-anlæg (CHP).

Vandindholdet reducerer gassens brændværdi og påvirker emissionerne. Siloxanen bygger sig op i gasmotoren (CHP) som belægninger og er ødelæggende for stempler og topstykker. Svovlen tærer på varmevekslere, udstødningssystemet og øger gasmotorens olieforbrug.

For at fjerne disse gener fra biogassen, og dermed sikre at gasmotoranlægget (CHP) kører optimalt, tilbyder NISSEN energy gasbehandlingsanlæg.

Kontakt vores salgsafdeling for nærmere information om gasrensning og gaskølere.

NISSEN energy gasrensning og nødkøling
NISSEN energy kulfilter
NISSEN energy - gasrensning
NISSEN energy gaskøling
NISSEN energy gasmotor-unit


Kvalitet ligger i vores DNA

NISSEN energy sikrer kvalitet i vores produkter, processer og ydelser via vores ISO 9001:2015-certificering, der auditeres gennem Bureau Veritas. 

Desuden er vores produkter UL-certificeret (hvis påkrævet).

Det betyder, at vi har den lovpligtige autorisation til vores arbejde på:

· Gasmotor-unit (CHP)
· Gasopgraderingsanlæg
· Gasrensning
· Fakler
· Indregulering & service på større gasfyrede brændere
· Service, vedligehold & renovering af gasmotorinstallationer
· Installation af procesudstyr
· Sikkerhedstjek på gasinstallationer
· El-installationer (Autoriseret el installatør)