kundetilpassede energisystemer

Energiløsninger

lokalt og globalt

Byggestenene,

der skaber vores solide fundament

\
Containerløsning eller eksisterende bygning?

NISSEN energy kan levere containere skræddersyet til netop dit behov.

Vi kan også tilpasse din energiløsning til allerede eksisterende bygninger, der ønskes genanvendt.

\
Gas- og olieanlæg

NISSEN energy leverer gas- og oliebrændere til din energiløsning.

Vi udfører retrofit af eksisterende anlæg, som således føres up to date.

Vi forestår sikkerhedstjek samt fejlfinding på eksisterende anlæg.

\
Gasmotorunit (CHP)

NISSEN energy designer, konstruerer og idriftsætter gasmotorunits eller komplette anlæg.

Vi har stærke kompetencer indenfor engineering af anlæg - vi er med hele vejen rundt...

Vi forestår servicering, reparation og renovering, ligesom vi er skarpe til fejlfinding.

Kort sagt vi sørger for dine energiløsninger.

\
Varmefordelingsanlæg

Et varmesystem består af forskellige dele. Vi hjælper med at optimere eller konstruere dit varmesystem, så det bliver så effektivt som muligt. Varmegeneration, varmedistribution og varmeoverførsel er kendte begreber hos NISSEN energy.

\
Fakler

NISSEN energy leverer nye fakler til afbrænding af overskydende gas.

Vi udfører sikkerhedstjek og fejlfinding på eksisterende anlæg.

\
Ventilation

God og effektiv ventilation er essentielt, når der skal energioptimeres. Frisk luft sikrer optimale forhold for vores installationer og, når der samtidigt skal tages højde for støj, bliver det hurtigt lidt kompliceret. Vi har mange års erfaring, og derfor kan du trygt overlade denne del til NISSEN energy.

\
Gasrensning og nødkølere

NISSEN energy har udviklet vores eget behandlingsanlæg til rensning af gas, der tager hånd om udfordringerne i denne proces.

Kontakt os for information om vore kundetilpassede anlæg.

\
Gasramper

NISSEN energy leverer nye gasramper.

Vi laver sikkerhedstjek og fejlfinding på eksisterende gasramper.

\
El-autorisation

NISSEN energy er autoriseret el-installatør og UL-godkendt.

NISSEN energy bygger el-tavler på eget værksted.

NISSEN energy laver termografering og anden fejlsøgning på el-relateret udstyr.

\
Gasbooster

Gasboosteren kan meget vel være en af de kritiske komponenter. Udskiftning af en gammel booster med en ny, kan sikre dig økonomiske fordele, som du slet ikke forventede. En god og driftssikker installering er af afgørende betydning for en effektiv drift, og her kan vi tilbyde teknisk rådgivning og mange års erfaring.

\
Skorsten

En skorsten er ikke bare en skorsten. Forskellige lovkrav skal tilgodeses, f.eks. skal bygningsreglement og miljøministeriets luftvejledninger imødekommes og ofte skal der laves OML beregninger. Overlad derfor dit næste køb eller udskiftning af skorsten til NISSEN energy og få en lovmæssig korrekt installation første gang.

\
Røggasvekslere

En effektiv røggasveksler, der samtidig er optimeret mht. materialevalg, gør en kæmpe forskel. NISSEN har solgt og fået erfaring gennem mere end 25 år. Når du køber din røggasveksler hos NISSEN energy får du både teknisk vejledning og en god portion erfaring med i købet.

energiløsninger fra idégrundlag til drift

Komplette gasmotoranlæg

NISSEN Power Moduls (NPM), baseret på MAN’s moderne og robuste gasmotorer, er specialdesignede CHP-enheder konstrueret og opbygget på eget værksted.

Gasbehandling af biogas

NISSEN energy leverer filtre for gasrensning i flere størrelser alt efter mængden af gas, der skal renses. Få optimal gasudnyttelse og beskyttelse af dit anlæg.

Kedel- og brænderanlæg

Siden 1991 har NISSEN energy været leveringsdygtige i moderne kedel- og brænderanlæg samt relateret udstyr f.eks. gasregulatorer og economisere (røggaskølere).

R

RENSEANLÆG

R

KRAFTVARME

R

ØVRIGE INDUSTRIER

Engagement

“Kan du bruge sparring fra en af branchens mest erfarne aktører? Vi sidder klar til at hjælp dig på rette vej…”

NISSEN energy a/s

Godthaabsvej 1
8660 Skanderborg
Denmark

+45 75 75 65 00
nissen@nissenenergy.com
faktura@nissenenergy.com