Salg, design & Projekt

Sådan når vi i mål

med dit projekt

Gasmotor

Gasmotor

NISSEN energy forestår design, konstruktion og idriftsætning af gasmotoranlæg eller komplette energianlæg

Kedel og braender

Gaskedel

Vi står klar med vejledning, sparring og installation, ligesom vi naturligvis kan varetage den efterfølgende vedligehold af gaskedlen

Gasopgradering

Gasopgradering

Du får alle fordelene ved membranteknologien og en sparringspartner i øjenhøjde, der er med hele vejen fra start til slut

Gasrensning

Gasrensning

Få mere at vide om NISSEN Gasbehandlingsanlægget, der tager hånd om udfordringerne med gasrensning

Gasfakkel

Gasfakkel

Vi leverer nye gasfakler (flare) til miljøkorrekt afbrænding af overskydende gas ved driftsforstyrrelser og i nødsituationer

Global Goals

NISSEN energy leverer ydelser og produkter, der sikrer en økonomisk, fordelagtig produktion af bæredygtig energi.

 

Se mere: About the Sustainable Development Goals.

Relationer

“Dialog er det første redskab i vores værktøjskasse – sammen strukturerer vi rammerne for samarbejdet…”

Behovsanalyse

Hvad skal med i overvejelserne? Gasmængde, varmebehov, behov for el-effekt, gaskvalitet, gastryk, er der behov for nøddrift etc.
Herfra installationsmuligheder og økonomi.

U

Komponentvalg

Fastlæggelse af komponenter og ydelsesforhold. Størrelse og type af gasmotor, kedel og brænderanlæg. Hertil kommer en række tillægsvalg f.eks.: røggasveksler, gasbehandling, lyddæmpning, gasblæser, nødkøling, fakkel etc.

Design- og projektforslag

3D design- og projektforslag udarbejdes, hvor vi naturligvis indarbejder hensyn både til arbejdsmiljø, såsom støj og vibration samt til eksterne miljøhensyn som udslip af NOx, CO etc.

Installation og projektledelse

Vi foretager installation af de enkelte komponenter, men udfører også totalentrepriser samt hel eller delvis projektledelse.

Driftsstrategi

Vedligehold din investering gennem god service. Vi skræddersyer serviceaftaler efter dine ønsker og behov.

NISSEN Academy

Viden er et vigtigt omdrejningspunkt. Kontakt os og vi deler vores viden med dig.

Højeffektive og kompakte gasmotorer til CHP-anlæg

Leveringsprogram

“Ring til mig og få en opdatering på vores leveringsprogram…”

Rensning af biogas

Hvorfor gasrensning?

Biogas er en ren og effektiv energikilde, men biogassen, der kommer direkte fra processen, har typisk et lavt tryk (5-20 mbar) og et højt indhold af vand.

Desuden indeholder biogassen, alt efter råmaterialet, siloxan og/eller svovl i form af hydrogensulfid. Dette gør, at biogassen ikke umiddelbart er ideel som brændstof i et motoranlæg.


Vandindholdet reducerer motorens ydeevne. Siloxanen bygger sig op i motoren som belægninger og er ødelæggende for stempler og topstykker. Svovlen tærer på varmevekslere, udstødningssystemet, motordele og øger motorens olieforbrug.

For at fjerne disse gener fra biogassen og dermed sikre, at gasmotoranlægget kører optimalt, tilbyder NISSEN energy gasbehandlingsanlæg i flere forskellige størrelser:

Kontakt os for information om vores 3 trinsanlæg, der tager hånd
om alle 3 udfordringer.

 

Gaskøling

 

Når biogassen produceres og kommer ud af rådnetanken, er den som regel mættet med vanddamp og har en temperatur, der spænder fra 37°C til 55°C afhængig af, om der anvendes en Mesofil eller Termofil proces til udrådning af biomassen.

Vanddampen i gassen vil ved temperaturfald kondensere og skabe korrosion i motorerne, rørledninger osv. Ligeledes vil vanddampen reducere effektiviteten af den efterfølgende forbrænding i gasmotorerne. For at opnå en så høj virkningsgrad som muligt på gasmotorerne, og for at undgå problemer med kondenseret vand i gasfiltre, ventiler, vekslere og rør, er det nødvendigt at etablere køling af gassen i en gaskøler og at få vandet drænet ud.

NISSEN energy leverer gaskølere, der i størrelser matcher den gasmængde, som skal køles.

Fleksibilitet og
faglig stolthed

Vi stræber efter det enkle og funktionelle, vi trækker fra og lægger til…

Det er vigtigt, at projekter anskues fra alle vinkler. Oftest er det omfattende opgaver, der kræver grundig forberedelse og samarbejde på tværs af faggrupper.

Vi sætter en ære i fleksibilitet og faglig stolthed:

Sådan når vi i mål – med dit projekt.

Visualisering

“Vi udarbejder designforslag i 3D og sikrer, at den ledige plads anvendes optimalt – herfra arbejder vi videre…”

Supplement

“Udover vores kerneydelser kan bl.a. myndighedsbehandling, CE-mærkning og arbejdsmiljøkoordinering også være os…”

Gas- og oliebrændere

Alle fabrikater – fra 135 kW

NISSEN energy har siden 1991 haft forhandling af Zantingh gasbrændere i Skandinavien, Tyskland og England. Vi leverer og servicerer også andre brænderfabrikater.

En Zantingh brænder leveres som en komplet løsning med LOW NOx brænderhoved, frekvensstyret blæser for forbrændingsluft, gasrampe, el-panel med touch display og brænderkontrolkasse, som standard udstyr.

Fordelene ved en Zantingh brænder:

– Energibesparelse
– Lave NOx-emissioner
– Stabilitet
– Elektronisk brænderstyring via touch display
– CE-GAD, GOST og CSA / UL certificeret

Mindre emission, mere udbytte.

Erfaring og know-how, kombineret med løbende forskning i de sidste 20 år, har resulteret i moderne, innovative “in-furnace” Low NOx-teknologi.

 

NEC styring

NISSEN energy’s egen motorstyring NEC Vision giver brugeren fuld kontrol.

Motorstyringen kan betjenes lokalt, fra SRO, internet eller via app. Motorstyringen er modulopbygget og derfor nem at tilpasse individuelle løsninger.

“Følg driften minut for minut”.