Udvalgte cases

Västra Strandens ARV

Laholmbugtens VA 

Reduktion af spildevandslam og stigende gasproduktion 

Spildevandsslam er et uundgåeligt restprodukt af spildevandsrensning, som spildevandsforsyninger konstant arbejder på, at optimere processer omkring at minimere den slammængde, som skal slutdisponeres.

På de fleste større renseanlæg foregår reduktion af slammængden ved anaerob udrådning og det er også tilfældet på Västre Strandens rensenalæg i Halmstad.
Ved udrådning af spildevandsslammet bliver en del af slammets tørstof omsat til biogas (metangas CH4), som er et udmærket brændstof til gasmotoranlæg og kedelanlæg. Laholmsbuktens VA har i flere år anvendt biogassen som energikilde og vil også gøre det i mange år fremover.

Gasproduktionen har de sidste år været stigende og der forventes en fortsat stigning også i fremtiden således, at gasproduktionen om 15 år er steget med 25 % i forhold til i dag.

Laholmsbuktens VA besluttede i 2020, derfor at udbyde en udskiftning af den eksisterende gasmotor med en ny gasmotor, for således at fremtidssikre i forhold til den fremtidige gasproduktion.

L

Västra Strandens ARV
Laholmbugtens VA

NPM 530

530 kW El
544 kW Varme

2021

<7 år

 

 

 

Spildevandsslam er et uundgåeligt restprodukt af spildevandsrensning og spildevandsforsyninger arbejder konstant på at optimere processer på renseanlæggene for at minimere den slammængde, som skal slutdisponeres

 

 

 

 

Hvorfor en NISSEN Power Modul 530?

Udbuddets krav var trinløs omsætning af 120 til 200 m3 biogas pr. time med et energiindhold på 5 til 6,5 kW/Nm³. Emissionskravet fra gasmotoren var 150 mg NOx/MJ-brændsel.

Ud fra disse specifikationer valgte NISSEN energy at tilbyde vores NISSEN Power Modul 530 på 530 kW for at kunne operere med så høj virkningsgrad som muligt, og samtidig have plads til at forøge gasproduktionen i fremtiden.

NISSEN energy a/s blev valgt som totalentreprenør til opgaven ud fra kriteriet om det mest økonomisk fordelagtigt tilbud vurderet ud fra anlægspris, omkostninger til drift og vedligeholdelse (Total Cost of Ownership (TOC)), kvalitet og referencer til tidligere leverancer af samme karakter.

Opgaven bestod af demontage af eksisterende motor, klargøring af eksisterende motorrum til installation af ny motor, levering af ny styre- og effekttavle, tilslutning til gas, ombygning af varmesystem, udstødningssystem og ventilationssystem.

Gasmotoranlægget og styre- og effekttavle blev bygget hos NISSEN i Skanderborg og efterfølgende installeret på renseanlægget. Anlægget blev idriftsat og afleveret til Laholmsbuktens VA i maj 2021 og har ved udgangen af januar 2022 kørt 6.500 driftstimer.

Kundeoplevelse

Laholmsbuktens VA AB tog i 2020 beslutningen om at udskifte den eksisterende gasmotor på Västra Strandens Reningsverk med en ny gasmotor.

Efter normal byderunde blev NISSEN energy valgt som leverandør af den nye gasmotor, type MAN E3262 LE212.

Leverancen blev påbegyndte i foråret 2021 og afsluttet i løbet af sommeren.
Indkøb og efterfølgende montage/opstart blev udført uden problemer og vi har kun ros til NISSEN energy.

Efter overlevering er der indgået serviceaftale NISSEN energy. Laholmsbuktens VA er meget tilfredse med NISSEN energys engagement og ser frem til det fortsatte arbejde.

Michael Carlsson

Verksamhetskontroller, Laholmsbuktens VA AB

NISSEN energy kedel
NISSEN energy gasrampe
NISSEN energy styring
NISSEN energy kedel
NISSEN energy gasrampe
NISSEN energy styring

Et skridt tættere på selvforsyning 

Laholmbuktens VA har med den nye motor fremtidssikret udnyttelsen af biogassen produceret på renseanlægget.

Anlæggets levetid er beregnet til 15 år med en beregnet tilbagebetalingstid på ˂ 7år ud fra en elpris på 0,5 Skr. kWh el, 0,15 Skr/kWwh for varmeproduktionen, og en kapitalforrentning på 1,5 %.

Ved udnyttelsen af biogassen har renseanlægget opnået en selvforsyningsgrad på over 70 % af egetforbruget af el og kan producere varme til rådnetanken og til administrationsbygningerne.

Anlægget har i sit første ¾ år haft en oppetid på ˃ 94 % og med den producerede gas har anlægget kunne køre med en gennemsnitsbelastning på 82 % og produceret 2.617 MWel.

DOWNLOAD

Brochure
Select for download