Case

Aarhus vand a/s

renseanlæg

Aarhus Vand og NISSEN energy har gennem en årrække haft et godt og solidt samarbejde, der bl.a. har været med til at styrke Aarhus Vands ledende position og ambition omkring ”at være et internationalt fyrtårn for energiproduktion og ressourceudnyttelse af spildevand”.

Det startede ud med et samarbejde omkring optimering af deres eksisterende 2 gasmotoranlæg. Siden har NISSEN energy foreløbig leveret 3 stk. NPM357 Gasmotorunits, 1 stk. NPM 250 Gasmotorunit, 2 stk. gasbehandlingsanlæg, 1 stk. Unigas P61 brænder og 1 stk. Unigas GB HP30 brænder. I 2016 leverede kraftvarmeanlæggene 6.710 MWh el, og der blev produceret 8.130 MWh varme.

NISSEN energy har derudover leveret et gasbehandlingsanlæg, der behandler ca. 1.500 millioner m3 biogas årligt. På Marselisborg Renseanlæg fik Aarhus Vand gennemgået og optimeret varmefordelingssystemet, så salg af fjernvarme blev en mulighed.

NISSEN energy udfører service & vedligehold af gasmotorer, brændere, gasbehandlingsanlæg og fakler på Aarhus Vands forskellige anlægslokatione

Andre cases: